https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-01.jpg

Societăți / fuziuni și achiziții / investiții străine

Asistență la alegerea formei societare, acorduri între asociați, constituirea societăților, programe de conformitate, negocieri privind asocierea, asocieri în participațiune, furnizarea de servicii de back-up pentru auditul juridic al societăților, organizarea formalităților și redactarea documentației la reuniunile consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor, majorarea și reducerea capitalului social, fuziuni și achiziții, divizări, transferuri de acțiuni, dizolvare și lichidare, înființarea de sucursale și filiale, oferte de preluare și achiziții de participații în cadrul societăților cotate, emisiune de acțiuni, instrumente financiare și titluri de valoare, insolvență.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-02.jpg

Contracte Comerciale

Vânzări cumpărări internaționale și tranzacțiile comerciale aferente, contracte comerciale, transferuri, închirieri și achiziții de active, francize, leasing, distribuție, agenții comerciale, reprezentanțe, achiziționarea de active și fond de comert, asigurări, PPP.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-03.jpg

Tranzacții Imobiliare

Asistență și consultanță juridică privind transferul dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale, due diligence, asistență și consultanță juridică în probleme legate de încălcarea proprietății sau istoricul proprietății, contracte de achiziție a terenurilor, contracte de antrepriză, contracte de managementul lucrărilor de construire, contracte de management imobiliar, contracte de utilități, de leasing și finanțare, exproprieri, grănițuiri, închirieri birouri, rezidențiial, asociații proprietari.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-04.jpg

Infrastructură & Construcții

Redactarea și negocierea contractelor de lucrări/antrepriză/proiectare în conformitate cu regulile FIDIC, subcontractare, consiliere privind documentația de licitație publică pentru lucrări, garanții, proiecte de parteneriat public – privat, reglementări privind achiziții publice de lucrări, contracte cu furnizorii și sub-contractori, consultanță juridică cu privire la activitățile de construcții în România.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/legal_management-1.jpg

Management și coordonare juridică a proiectelor de dezvoltare imobiliară

Contracte cu prestatori și furnizori: proiectare, antrepriză, diriginte șantier, servicii de cadastru și topometrie, coordonare SSM și PSI, monitorizare perimetrală, etc

Contracte și coordonare obținere avize și autorizații pentru branșamente, apă, canal, gaz și electrice

Coordonare cadastrare constructivă și apartamentare, dezmembrări/alipiri

Asistență la vânzare: contract rezervare, promisiuni, acte translative de proprietate, operațiuni notariale.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-06.jpg

Relații de muncă

Contracte de muncă, negocieri colective și contracte colective de muncă, regulamente și proceduri interne, angajarea străinilor, concedieri individuale și colective, restructurare, litigii de muncă, acte adiționale la contractele de muncă.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-07.jpg

Proprietate industrială/intelectuală & Tehnologie

Drepturi de autor, inventii de serviciu, contracte de dezvoltare software, proiecte de implementare/adaptare, sub-contractare, servicii și infrastructură, SLĂ, licențiere, înregistrare de mărci și desene/modele industriale, licențiere de tehnologie și mărci, contracte de franciză, asocieri, dispute și litigii în materie de proprietate intelectuală.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-08.jpg

Protecția consumatorilor

Consultanță juridică în materie de protecție a consumatorilor în special în legătură cu activitățile de marketing, promoții, publicitate online, radio, TV, vânzări online și în magazine, practici comerciale, etichetarea produselor, practici abuzive sau incorecte, asistență în relaria cu autoritățile de protecție a consumatorilor și în instanțele de judecată, contestarea măsurile dispuse de autoritățile pentru protecția consumatorilor. 

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-09.jpg

Arbitraj comercial internațional si litigii internaționale

Consultanță juridică, asistență, pregătirea dosarului și reprezentare în față instanțelor comerciale și în față Curții Internaționale de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României , a în arbitraje sub egida Curții Internaționale de Arbitaj ICC, executarea hotărârilor judecătorești române și străine și a sentințelor arbitrale.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-10.jpg

Publicitate, Marketing & Protecția datelor cu caracter personal

Consultanță juridică privind achiziții media, asistență juridică în organizarea de promoții și campanii media, marketing direct, protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Implementare RGPD în organizații de orice dimensiune, servicii responsabil protecția datelor cu caracter personal (DPO).

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-11.jpg

Dreptul concurenței

Consultanță juridică, asistență și reprezentare în relația cu Consiliul Concurenței, concurență neloială, îndeplinirea procedurilor legate de realizarea concentrarilor economice, practici de dezvăluire conformă a informațiilor, practici anticoncurențiale, distribuție exclusivă.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-12.jpg

Bănci & IFN

Constituire și autorizare de bănci / instituții financiare non-bancare, conformitate, guvernanță, activități bancare, documentație generală de credit, garanții, credite sindicalizate, factoring, scontare, proceduri cu Banca Națională a României, opinii legale privind aplicarea Regulamentului UE nr. 575/2013.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/capital_markets-1.jpg

Piață de capital

Ofertele publice de vânzare sau de achiziție, listare și de-listare, squeeze out, reprezentare în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central, asistență cu documentația, inclusiv adunări generale ale acționarilor, și raportările către Bursă de Valori București și ASF în legătură cu aprobarea situațiilor financiare, numirea de membrii CĂ, plăti de dividende, consultanță juridică cu privire la aspecte legate de piață de capital.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-14-1.jpg

Achiziții publice

Consultanță juridică cu privire la aspecte diverse legate de procedura achizițiilor publice, documentația de atribuire, solicitări de clarificare, contestarea documentației de atribuire, asistență la pregătirea ofertei, reprezentarea clienților în relația cu autoritățile contractante.
Proceduri în fața Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, precum și în instanțe în litigii privind achizițiile publice.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/energy-1.jpg

Energie

Consultanță juridică detaliată cu privire la proiectele de energie regenerabilă, inclusiv în ceea ce privește finanțarea proiectelor, due diligence imobiliare, autorizații și aprobări, project management, repreentare în față Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru obținerea  autorizației provizorii și a licenței de producător, reprezentare în față ANRE și Administrația Națională „Apele Române” pentru autorizare și operare, reprezentare în față ANRE, Transelectrica și OPCOM în legătură cu rapoartele periodice privind tranzacții cu energie electrică și certificate verzi, tranzacții pe piață, asistență juridică pentru conformitatea cu cerințele legale.
Furnizarea, producerea, stocarea și vânzarea cu ridicată a produselor energetice de origine minerală și non-minerală.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-16.jpg

Restructurare și insolvență

Proceduri judiciare de insolvență, reorganizare și restructurare, insolvența instituțiilor financiare, insolvență persoane fizice, lichidare a activelor debitorului în cadrul procedurii de insolvență, consultanță juridică și reprezentare în adunarea creditorilor și pentru creanțe introduse în cadrul procedurii de insolvență, restructuraea, salvarea afacerilor și consiliere juridică pentru debitori.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-17.jpg

Drept penal

Consultanță juridică privind riscurile și implicațiile de drept penal ale unor operațiuni, traininguri pentru limitarea riscurilor de drept penal în ceea ce privește corupția, reprezentarea în instanță și în parchet sau în relația cu alte autorități în diverse tipuri de litigii: infracțiuni de tip guler alb, fraudă financiară, corupție, abuz de putere și neglijență, încălcări penale ale proprietății intelectuale și industriale etc.

https://mfplawyers.ro/wp-content/uploads/2022/01/expertise_mfp_pics-18.jpg

Training și prezentări juridice

Organizăm training-uri, prezentări și workshop-uri interactive pe diverse teme legale precum contracte, bune practici de concurență, anticorupție, GDPR și reglementări e-commerce, contracte pentru echipe și manageri.