Consultanță juridică cu privire la aspecte diverse legate de procedura achizițiilor publice, documentația de atribuire, solicitări de clarificare, contestarea documentației de atribuire, asistență la pregătirea ofertei, reprezentarea clienților în relația cu autoritățile contractante.
Proceduri în fața Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, precum și în instanțe în litigii privind achizițiile publice.