Ofertele publice de vânzare sau de achiziție, listare și de-listare, squeeze out, reprezentare în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară și Depozitarul Central, asistență cu documentația, inclusiv adunări generale ale acționarilor, și raportările către Bursă de Valori București și ASF în legătură cu aprobarea situațiilor financiare, numirea de membrii CĂ, plăti de dividende, consultanță juridică cu privire la aspecte legate de piață de capital.