Consultanță juridică detaliată cu privire la proiectele de energie regenerabilă, inclusiv în ceea ce privește finanțarea proiectelor, due diligence imobiliare, autorizații și aprobări, project management, repreentare în față Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru obținerea  autorizației provizorii și a licenței de producător, reprezentare în față ANRE și Administrația Națională „Apele Române” pentru autorizare și operare, reprezentare în față ANRE, Transelectrica și OPCOM în legătură cu rapoartele periodice privind tranzacții cu energie electrică și certificate verzi, tranzacții pe piață, asistență juridică pentru conformitatea cu cerințele legale.
Furnizarea, producerea, stocarea și vânzarea cu ridicată a produselor energetice de origine minerală și non-minerală.