Redactarea și negocierea contractelor de lucrări/antrepriză/proiectare în conformitate cu regulile FIDIC, subcontractare, consiliere privind documentația de licitație publică pentru lucrări, garanții, proiecte de parteneriat public – privat, reglementări privind achiziții publice de lucrări, contracte cu furnizorii și sub-contractori, consultanță juridică cu privire la activitățile de construcții în România.