Drepturi de autor, inventii de serviciu, contracte de dezvoltare software, proiecte de implementare/adaptare, sub-contractare, servicii și infrastructură, SLĂ, licențiere, înregistrare de mărci și desene/modele industriale, licențiere de tehnologie și mărci, contracte de franciză, asocieri, dispute și litigii în materie de proprietate intelectuală.