Contracte de muncă, negocieri colective și contracte colective de muncă, regulamente și proceduri interne, angajarea străinilor, concedieri individuale și colective, restructurare, litigii de muncă, acte adiționale la contractele de muncă.