Asistență la alegerea formei societare, acorduri între asociați, constituirea societăților, programe de conformitate, negocieri privind asocierea, asocieri în participațiune, furnizarea de servicii de back-up pentru auditul juridic al societăților, organizarea formalităților și redactarea documentației la reuniunile consiliului de administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor, majorarea și reducerea capitalului social, fuziuni și achiziții, divizări, transferuri de acțiuni, dizolvare și lichidare, înființarea de sucursale și filiale, oferte de preluare și achiziții de participații în cadrul societăților cotate, emisiune de acțiuni, instrumente financiare și titluri de valoare, insolvență.